Kode på lønseddel

Summary:
Pga. den nye persondatalov, skal du nu benytte dit cpr.nr. som kode, for at få låst din lønseddel op.

Kode på lønseddel