Mission & Vision

Visionen er at blive det bedste vikarbureau i den danske social- og sundhedssektor

Gennem udvikling og brug af de mest intelligente digitale administrative redskaber, vil vi frigive tid til at levere den bedste service både over for kunder, de mennesker, som kunderne arbejder med, og vores vikarer. Vi vil score højest på kunde-, borger- og medarbejder-tilfredshed blandt samtlige vikarbureauer i den danske social- og sundhedssektor.

Læs mere under overskrifterne nedenfor.

Sådan sikrer vi den faglige kvalitet - grundig rekruttering, efteruddannelse og støtte til vikarerne

Vi udvælger altid vores vikarer på baggrund af grundige personlige interviews. Det er face to face-møder, hvor vi giver os god tid til at lære kandidaten at kende både fagligt og personligt.

Der knytter sig en bedømmelse til MG-V’s vikarer – en såkaldt rating, som er tilgængelig for MG-V og vikaren via vores booking-system.

Bedømmelsen udfærdiges løbende af kunderne og os:
1
Møder vikaren til tiden?
2
Hvad er vikarens faglige niveau?
3
Hvor godt falder vikaren ind på arbejdsstedet?
4
Hvor serviceminded er vedkommende?

Det er nogle af parametrene, vikaren rates på.

Rating af vikarerne og dertil vores personlige kendskab til den enkelte, sikrer, at vi kan sætte ind med støtte - både, når kunden skal identificere den rette vikar, når vikaren møder udfordringer på jobbet og hvis kunden skulle møde udfordringer med kandidaten.

Rating og den hyppige personlige kontakt mellem bureau og vikar sikrer, at vikaren selv får indblik i, hvor godt vedkommende yder. Det bliver tydeligere, hvor medarbejderen kan forbedre sig og hvornår det fx er klogt at efteruddanne sig for at kunne tage vagter af en bestemt type.

På hovedet for dækningsgraden

Når kunder i social- og sundhedssektoren oplever personalemangel, ser man helst, at vikarbureauerne dækker 100 %.

Desværre findes der ingen bureauer, som helt lever op til kravet. MG-V nærmer sig. Med en samlet dækningsgrad på over 95 % ligger vi allerforrest i feltet blandt vikarbureauerne i Danmark.

Vi klarer den, fordi vi står på hovedet for vores kunder. Bl.a. leverer vi ubegrænset konsulenttid i forsøget på at finde personale til vagter, som kunderne skal have dækket.

En vigtig faktor er naturligvis også, at vi har mange vikarer knyttet til MG-V. Vores store netværk er med til at sikre, at vi leverer, når du har brug for kvalificeret personale.

Digitalisering frigiver tid til bedre service

MG-V’s vigtigste redskab er et State of the Art bookingsystem, der håndterer alle administrative opgaver, en computer kan sættes til.

Systemet håndterer data og bidrager med en række funktioner, der gør livet nemmere for både kunder, vikarer og vores administration. Blandt mange andre funktioner giver systemet mulighed for…

  • Digital match up af kvalificerede vikarer med vagter, kunden ønsker dækket
  • Øjeblikkelig respons på om vagter dækkes
  • Fuld gennemsigtighed i forhold til kundens forbrug af vikarydelser
  • Overblik over dækningsgrad og årsager til evt . manglende dækning

Derudover håndterer systemet leveringsaftaler, timesedler, fakturering og gældende lovgivning. Systemet har eget uddannelsescenter, som vikarerne bruger til efteruddannelse.

Vi har designet bookingsystemet, så du kan bruge det uanset dine kvalifikationer. Brugerfladen er intuitiv og ekstrem brugervenlig. På platformen finder du instruktionsvideoer, der forklarer, hvordan du løser de opgaver, du måtte have.

MG-V har selv udviklet bookingsystemet gennem mange år, og det videreudvikles kontinuerligt, som kundernes, vikarernes og vores behov ændrer sig. Platformen sparer administrationen for menneskelige fejl og dertil utrolige mængder af tid.

Systemet frigiver tid til, at vi kan koncentrere os om kvaliteten af vores ydelser og kontinuiteten i vores service. Det gør, at vi kan tilbyde en bedre og mere personlig service, derunder en højere dækningsgrad – samtidig med, at vi kan konkurrere på pris.

Fordelen ved MG-V er, at vi gør livet lettere for vores kunder.

  • Vi leverer nærværende vikarer, hvis ydelser fuldt ud matcher det gode arbejde, der udføres af fast ansatte i den danske social- og sundhedssektor.
  • Vi har branchens hurtigste responstid på forespørgsler om personale – ofte melder vi tilbage med det samme, da dit behov for kvalificeret personale matches digitalt med ledige vikarer gennem vores autobooking.
  • Når du kontakter os, er du 95 % sikker på, at vi kan sende en kvalificeret vikar.